Viraito
Firmast Tegevusalad Tehnika Kontakt
Pealehekülg / Firmast / Investorile

Investorile

Kaasaegse piimatootmistehnoloogiaga põllumajandusettevõte otsib
koostööpartnerit-investorit koos osaluse omandamise võimalusega, et viia
lõpule investeeringud, mis tulenevad kaasaegsetest nõuetest.

Kes me oleme?

OÜ Viraito on perefirma, mis tegutseb Jõgevamaal Põltsamaa linna külje all
mitte kaugel Mandri Eesti keskpunktist. Firma sai alguse väiketalust, mis
asutati 1990 aastal.

Praegu on ettevõttel:

a.. Lüpsilehmi 380
b.. Noorkarja 289
c.. Väljalüps 2005 7 523 kg
d.. Hetkel oleme väljalüpsi 7 754 kg graafikus
e.. Ettevõtte piimakvoot hetkel 2 346 128 kg
f.. Juurde taotletud kvoot 465 448 kg


Ettevõtte omanduses on maad 163,5 ha ja metsa 9,14 ha. 94 hektari maa
omandamise tehing praeguselt osanikult mitterahalise sissemaksena
osakapitali on pooleli. Kokku on kasutuses koos rendimaaga 684 ha sh.
kasutusvalduses on ca ~10 ha.

Teravilja kasvatame 202,75 hektaril.Lüpsikari asub uues, vabapidamisega ja Boumatic firma lüpsiplatsiga 426
kohalises laudas, mis valmis 2004 aasta oktoobris. Farmi käikuminekul osteti
kokku Hollandist ja Saksamaalt 119 ja Eestist 60 tiinet mullikat.

2005 aastal valmisid lõplikult 3 lägamahutit kogumahuga 12 060 m3.

Sel aastal on käsil vana lüpsilauda ja selle otsas oleva koresöödahoidla
rekonstrueerimine mis peab valmima oktoobri lõpuks. Selle tulemusel saavad
sinna kohad kinnislehmad, noorloomad ja poegimisosakond.

Ettevõttel on korraliku sisustusega töökoda, teraviljakuivati, kaalumaja,
tallikompleks hobustele, mis valmis 1988 aastal ja on kasutatud sigalana,
mis aga hetkel on tühi ja hea äriidee ootel.

Veel on ettevõttel neli korterit kolmes asulas oma töötajatele ja maja
Põltsamaa linnas.Põllutöödeks ja söödavarumiseks on kasutada korralik ja kaasaegne tehnika.

Töötajaid on kokku 17. Nende hulgas ka neli oma pereliiget ja oma vet.
arst-seemendustehnik.

mikare.net